องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 9 ส.ค. 61 36
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนของอบต.นานวล 19 มิ.ย. 61 47
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.นานวล 14 ก.พ. 61 36
การประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 60 38
รายละเอียดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ต.ค. 60 38
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 8 16 ต.ค. 60 38
​โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 4 16 ต.ค. 60 35
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 11 16 ต.ค. 60 32
28 กรกฎาคม 2560 มหามงคล 29 ก.ค. 60 50
6 ขั้นตอน "การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ของ อปท. 31 มี.ค. 60 67
ภาพ infographics ไอโอดีน 18 พ.ย. 59 75
ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด 19 ก.ย. 59 94
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 15 ก.ค. 59 115
วันอนุรักษ์มรดกไทยและนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ม.ย. 59 79
สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 23 มี.ค. 59 92
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 17 มี.ค. 59 76
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 24 ต.ค. 58 88
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558 18 ส.ค. 58 102
ขอเชิญร่วมปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ หนองนาม่อง 14 ส.ค. 58 70
ขอเชิญร่วมงานประเพณี 20 ก.พ. 58 84
ขอเชิญชวนชำระภาษีตามกำหนด 10 ก.พ. 58 72
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย 3 ก.ย. 57 1065
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 8 ส.ค. 57 533
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 22 ก.ค. 57 452
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. 20 ธ.ค. 56 144
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่ 19 ธ.ค. 56 183
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 19 ธ.ค. 56 202