องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: รางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
"รางวัลชีวิต"นางบุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เข้ารับรางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากพลอากาศเอกชวลิต พุกผาสุของคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
วันที่ : 14 กรกฎาคม 59   View : 181