องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ 

 

วันที่ : 12 ตุลาคม 60   View : 104