องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มีนาคม 65 View : 179
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :