องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้กำหนดจัดกิจกรรม"โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีงบประมาณ 2558"ขึ้น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองนาม่อง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลจึงขอเชิญ สมาชิกสอบต.  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สถานศึกษา เยาวชน ประชาชน และองค์กรต่างๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว......(.ประชาสัมพันธ์)
                                                                                                                                                     
วันที่ : 18 สิงหาคม 58   View : 223
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 223)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 309)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 296)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 249)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 567)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 652)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1235)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :