องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.่จำนวน 7 โครงการ

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  อนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลนานวล และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนครั้งที่ 12 อนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเจาะจง จำนวน 7 โครงการ
 โครงการรายละเอียดดังนี้
วันที่ : 13 มีนาคม 62   View : 54
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 223)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 309)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 296)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 249)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 567)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 652)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1235)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :