องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

~~ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
~~ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
วันที่ : 4 ธันวาคม 60   View : 165
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :